Amoniak w wodzie. Dlaczego jest tak groźny?


Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego jak niekorzystny wpływ na jakość wody z własnego ujęcia może mieć obecny w niej amoniak. Jego stężenie w wodzie trzeba mierzyć regularnie i dbać o to, by jego poziom był jak najniższy. Wyjaśniamy, dlaczego amoniak jest aż tak groźny.

Co to jest amoniak?

Amoniak występuje w trzech formach (amoniak, jon amonowy i azot amonowy), a obecność tej jednej konkretnej w wodzie uzależniona jest od odczynu i temperatury wody. Gdy odczyn wody jest wysoki, amoniak będzie występował jako gaz, a w sytuacji odwrotnej, czyli przy niskim odczynie, amoniak wystąpi w formie rozpuszczalnej. W wodach naturalnych najczęściej występującą formą jest amoniak w formie rozpuszczalnej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia określa maksymalne dopuszczalne stężenie amoniaku w wodzie pitnej, które wynosi 0,5 mgNH4/dm3.

Skąd amoniak bierze się w wodzie?

Na obecność amoniaku w wodzie wpływ mają dwa źródła: naturalne i ścieki. Wysokie stężenie amoniaku najczęściej można zaobserwować na terenach rolniczych, składowiskach odpadów oraz w miejscach związanych z hodowlą zwierząt.

Sam w sobie amoniak nie jest niebezpieczny i nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie oraz samopoczucie człowieka. Jego obecność w hydraulicznych instalacjach wpływa natomiast na zmniejszenie ilości tlenu, a w środowisku jego pozbawionym o wiele szybciej rozwijają się bakterie. Dopiero te mogą powodować różnego rodzaju choroby i dolegliwości. Ponadto, często dochodzi też do powtórnego zanieczyszczenia wody – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący firmę Global Water.

Co więcej, obecność amoniaku w wodzie może mieć wpływ na ograniczenie skuteczności dezynfekcji wody z własnego ujęcia. Wówczas osoby korzystające z tej wody mogą odczuwać nieprzyjemny smak i zapach. Natomiast obecność jonów amonowych w wodzie może mieć znaczący wpływ na powstawanie realnego zagrożenia jakim są azotyny.

Jak usunąć amoniak z wody?

Amoniak z wody można usunąć przy pomocy trzech procesów, a mianowicie przez odgazowanie, biologiczną nitryfikację oraz wymianę jonową. Pierwszy sposób sprawdzi się podczas usuwania amoniaku w formie gazowej (można się go z łatwością pozbyć poprzez napowietrzanie wody). Druga metoda jest stosowana najczęściej i często towarzyszy odżelazianiu i odmanganianiu. Z kolei wymiana jonowa oparta jest na kationitach i uważana jest za najbardziej skuteczny sposób likwidacji jonów amonowych. Najpopularniejsze urządzenia, które ją wykorzystują to stacje wielofunkcyjne. One najlepiej radzą sobie ze zwalczaniem jonu amonowego z wody użytkowej, ponieważ posiadają specjalnie dobraną mieszankę filtracyjną.

śr. ocena 5 / głosów 5