Rodzaje protez zębowych


Braki w uzębieniu mogą mieć różne przyczyny, skutkują zaś najczęściej rzadszym uśmiechaniem się przez dotknięte nimi osoby, a co gorsza – często też upośledzeniem funkcji gryzienia i żucia. Rozwiązaniem tych problemów jest zastosowanie protez zębowych. Do wyboru mamy dwa ich podstawowe rodzaje: protezy stałe oraz ruchome. Te ostatnie są zdecydowanie tańsze, pierwsze natomiast – wygodniejsze. Z jakich jeszcze różnic należy zdawać sobie sprawę?

Na wstępie warto zaznaczyć, że w ramach każdej z dwóch wymienionych wyżej kategorii protez zębowych wyróżnić można też rozmaite warianty, dokonując podziału chociażby ze względu na materiał wykonania. I tak na przykład protezy stałe robi się z porcelany, metalu bądź ich połączenia, ruchome zaś – z elastycznego, a więc też nieco bardziej komfortowego w użytkowaniu winylu, z akrylu lub połączenia tego ostatniego z metalem.

Protezy ruchome

Są to tzw. protezy szkieletowe, którymi coraz częściej zastępuje się niezbyt wygodne protezy akrylowe. Protezy szkieletowe osadza się na pozostałych zębach przy użyciu specjalnych teleskopów, zatrzasków, zasuw bądź klamer (obecność metalowych elementów sprawia niestety, że tego rozwiązania raczej nie stosuje się do uzupełniania braków na przedzie uzębienia). Znacznie lepiej przenoszą one siły towarzyszące gryzieniu i żuciu, co z kolei hamuje postępujący zanik kości w miejscu po zębie.

Implanty

Resorpcji tkanki kostnej – jak fachowo określa się to zjawisko – zapobiegają także implanty, czyli trwale wszczepiane w kość metalowe śruby zastępujące naturalne korzenie utraconych zębów. Mogą one służyć pojedynczemu zastępowaniu tych ostatnich, jak również stanowić bazę do mocowania innych rodzajów protez, zarówno ruchomych, jak i stałych.

Jest to wskazane nie tylko wówczas, gdy pacjent nie posiada już zębów własnych, czyli w sytuacji tzw. bezzębia – mówi specjalista ze szczecińskiej kliniki stomatologicznej Unimedex. – Implant pozwala też uniknąć spiłowania pozostałych, zdrowych zębów w celu osadzenia na nich chociażby mostu protetycznego – tłumaczy.

Korony i mosty

Most protetyczny, służący uzupełnieniu braku jednego większej liczby sąsiadujących zębów – to w dużym uproszczeniu kilka połączonych ze sobą koron zębowych. Korona protetyczna zastępuje z kolei widoczną ponad dziąsłem białą część zęba. Może być wykonana z masy kompozytowej lub droższej, lecz trwalszej porcelany i zamocowana zarówno na żywym, jak i martwym, a wymagającym odbudowy zębie własnym pacjenta – a także na implancie.

Wkłady i licówki

Jeśli ubytek jest zbyt mały na koronę, ale też zbyt rozległy, by wystarczyła zwykła plomba, zastosowanie znajdują wkłady koronowe lub koronowo-korzeniowe zwane z angielska inlayami. To kolejny obok tradycyjnych koron, mostów i implantów rodzaj stałej protezy. Pewnym jej wariantem są też licówki, czyli cienkie listki porcelany mocowane na zębach, które uległy wyszczerbieniu lub starciu, ale też takich, które mają np. nieestetyczny kształt lub kolor.

śr. ocena 5 / głosów 5